Strefa webmastera » przykłady

Przykładowy fragment strony

<html>
<head>
<meta name="robots" content="all" />
<meta name="keywords" content="słowa kluczowe strony" />
<meta name="description" content="dokładny opis strony" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="zewnętrzny-arkusz-styli.css" />
<link rel="shortcut icon" href="ewentualna-ikonka-strony.ico" />
<title>tytuł strony</title>
</head>
<body>
* Twoja Zawartość Strony *
</body>
</html>

Tło kolorowe

<body bgcolor="green">
lub
<body style="background:green">

Tło obrazkowe

<body background="przykladowy-obrazek.gif">
lub
<body style="background: url('przykladowy-obrazek.gif')">

Tekst odnośnikiem do strony

<a href="http://www.int24.com.pl" title="tekst pomocniczy">Link do strony</a>

Obrazek na stronie

<img src="przykładowy-obrazek.gif"/>
rozmiar obrazka
<img src="przykładowy-obrazek.gif" height="25" width="35"/>
lub
<img src="przykładowy-obrazek.gif" style="height:25px; width:35"/>

Obrazek odnośnikiem do strony

<a href="http://www.int24.com.pl"><img src="przykładowy-obrazek.gif"/></a>

Email

<a href="mailto:twój@email">Email</a>

Email z tytułem

<a href="mailto:twój@email?subject=Tytuł wiadomości">Email</a>

Ustawienie tekstu

<p align="center">Tekst jest wyśrodkowany</a>
<p align="left">Tekst jest z lewej strony</a>
<p align="right">Tekst jest z prawej strony</a>
<p align="justify">Tekst jest wyjustowany</a>

Ustawienie czcionki HTML

<i>kursywa</i>
<b>pogrubienie</b>
<u>podkreślenie</u>
<strike>skreślenie</strike>
<center>wyśrodkowanie</center>
<font face="verdana">krój</font>
<font color="black">kolor</font>
<font size="12px">rozmiar</font>

Ustawienie czcionki CSS

<style type="text/css"> 
p {font: italic bold 12px verdana,sans-serif; text-align:center; color:red;}
</style>

Kodowanie polskich znaków w ISO-8859-2

Informuje on przeglądarkę, że znaki na stronie WWW zapisane są w standardzie ISO-8859-2 i dzięki temu widzimy poprawnie polski litery. Przeglądarka mając taką deklarację sama przestawia się na zalecany przez autora zestaw znaków.

Każda strona WWW powinna mieć w sekcji HEAD następujący element META
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
</head>